Dag två på Hasslöfestivalen. Vi öppnar grindarna 17.00

Det finns fortfarande biljetter kvar. Du köper via hasslofestivalen.se eller i entrén från 12.00.

Här är dagens hållpunkter:
17.00 Festivalen öppnar för dagen
17.20 Martin, Merrick and Me (Parkscenen)
18.00 Wilmer X (Stora scenen)
19.05 Louisiana Avenue (Parkscenen)
19.40 Docenterna (Stora scenen)
20.45 Kräk (Parkscenen)
21.40 Kapten Röd (Stora scenen)
22.45 KSM3 (Parkscenen)
23.45 Nationalteatern (Stora scenen)
01.00 Festivalen stänger för dagen